powrót do strony głównej

Nazywam się Rafał Dmowski, urodzony w 1965 roku w Warszawie.

Spory kawałek dzieciństwa spędziłem w Szczawnicy w Pieninach i stąd moje zainteresowanie górami, a szczególne rejonem Pienin i Tatr. Opowieści starych górali, legendarne miejsca i okoliczne zamki były inspiracją do zainteresowania się historią i odkrywaniem tajemnic.

Rodzinne tradycje techniczne i wojskowe spowodowały, że moje zainteresowania ukierunkowały się na historię techniki, motoryzacji oraz wojskowości.


Ucząc się i studiując w Warszawie, miałem stały kontakt ze sportem motorowym, motocyklistami i automobilistami także z mojej rodziny. Miałem to szczęście, że zdążyłem poznać wielu wybitnych motocyklistów i automobilistów przedwojennych, którzy zdołali zaszczepić u mnie prawdziwą miłość do motoryzacji, a także wpoić zasady zdrowej rywalizacji i współpracy sportowej. Pod okiem tych wybitnych specjalistów, stawiałem swoje pierwsze kroki w pracy warsztatowej. Nauczyłem się od podstaw budowy, obsługi i remontu motocykla i samochodu, korzystając z udostępnionych mi prywatnych bibliotek zawierających niedostępne w tym czasie, opracowania przedwojenne i zachodnie. Dzięki tym unikalnym publikacjom i swoim wnikliwym studiom i licznym konsultacjom, udało mi się dogłębnie poznać liczne światowe konstrukcje motoryzacyjne, rozwiązania silników, komór spalania, układów rozrządu, gaźników, układów przeniesienia napędu, prądnic i innych elementów i układów mechanicznych motocykli i samochodów. Poznałem także zasady konstrukcji projektowania, pasowanie i dorabianie części, a także stare i współczesne metody regeneracji i renowacji. Całą tą wiedzę pieczołowicie przechowuję i wykorzystuję w swojej pracy. Od połowy lat siedemdziesiątych gromadzę własną bibliotekę motoryzacyjną, która stanowi ważny fundament między innymi przy odtwarzaniu części do zabytkowych pojazdów.

W pracy warsztatowej nauczyłem się posługiwać złotą zasadą polskich przedwojennych mistrzów, mówiącą: „nie liczy się czas, liczy się efekt”.